VZN
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.4.2022
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce RATKA.
Detail dokumentu
Dátum 11.4.2022
Názov VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce RATKA.
14.1.2022
VZN č. 1/2021
Detail dokumentu
Dátum 14.1.2022
Názov VZN č. 1/2021
13.8.2021
VZN o miestnej dani z nehnuteľností Obec Ratka
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov VZN o miestnej dani z nehnuteľností Obec Ratka
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o miestnej dani z nehnuteľností rok 2013
13.8.2021
VZN o správnych poplatkoch
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov VZN o správnych poplatkoch
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o správnych poplatkoch rok 2013
13.8.2021
VZN o chovaní a držaní psov
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov VZN o chovaní a držaní psov
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o chove a držaní psov
13.8.2021
VZN o ochrane ovzdušia
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov VZN o ochrane ovzdušia
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o ochrane ovzdušia
13.8.2021
VZN obce RATKA o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2014
Detail dokumentu
Dátum 13.8.2021
Názov VZN obce RATKA o miestnych daniach a poplatkoch pre rok 2014
Popis Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka o miestnej dani z nehnuteľností a poplatkoch pre rok 2014
28.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
Detail dokumentu
Dátum 28.4.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018
28.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie Č. 1/2018
Detail dokumentu
Dátum 28.4.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie Č. 1/2018
13.4.2018
Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka č. 2/2018
Detail dokumentu
Dátum 13.4.2018
Názov Všeobecne záväzné nariadenie obce Ratka č. 2/2018
11.8.2017
Všeobecne záväzné nariadenie voľby
Detail dokumentu
Dátum 11.8.2017
Názov Všeobecne záväzné nariadenie voľby