Verejné obstarávanie
Filtrovať
Dátum
Názov
Akcia
11.1.2022
Súťažné podklady a výzva na predkladanie ponúk za účelom výberu dodávateľa stavebných prác
9.6.2020
Výzva na predkladanie ponúk
Detail dokumentu
Dátum 9.6.2020
Názov Výzva na predkladanie ponúk
Popis

Dátum vyhlásenia výzvy: 9.6.2020

Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2020 do 12:00 hod.

25.7.2019
Výzva na predkladanie ponúk