Obecné zastupiteľstvo

zástupca starostu:  Ctibor Caban, MUDr.

poslanec                          Mária Olšiaková

poslanec                              Dana Sabová

poslanec                             Róbert Šándor

poslanec                        Vladimír Spodniak