Samospráva obce

Vítame Vás v časti venovanej samospráve obce Ratka. Samospráva je zodpovedná za dianie v obci a ako správny orgán je najbližšie k občanom. Občania si do samosprávy volia starostu obce a poslancov.

Naši poslanci ako aj starosta obce svojou prácou smerujú všetky moderné služby k občanom s cieľom byť čo najbližšie k nim. Samospráva prináša služby obce až do domácností občanom obce a navonok prezentuje obec ako celok s cieľom motivovať okolie a návštevníkov navštíviť obec a prispieť k jej rozvoju.

Každá obec ako samosprávny celok má v rámci územného členia svoje parametrické hodnoty:

 

Názov obce: Ratka

Kód obce: 511811

Okres: Lučenec

Kraj: Banskobystrický

Prvá písomná zmienka: 1955

Nadmorská výška: 222 metrov

Výmera územia: 12 603 207 m2

Hustota obyvateľstva: 26 na km2

 

Technická vybavenosť:

Najbližšia zastávka vlakov osobnej dopravy: Fiľakovo

Najbližšia vrdialenosť v km zasťávky osobných vlakov: 6

 

Demografia:

Počet obyvateľov: 333

muži: 164

ženy: 169