Horná Bába futbalový turnaj 20.7.2013

Každoročný futbalový turnaj o pohár obce Ratka sa uskutočnil dňa 20.7.2013 na ihrisku v Hornej Bábe. Turnaja sa zúčastnilo osem tímov (Horná Bába, Rátka, Trebeľovce starí páni, Lipovany, Kalinovo, Veľká Ves, Ekoltech, Láza) ktoré súťažili počas celého dňa v dvoch skupinách. Víťazi skupín sa stretli v duely o prvé a druhé miesto a druhý v poradí v základných skupinách si zmerali sily o tretie a štvrté miesto.

Víťazom turnaja sa stalo mužstvo Trebeľoviec - starí páni, ktorým srdečne blahoželáme. Následne druhé miesto získal tím Veľkej Vsi a tretí skončili chlapci z Lipovian.

Slnečné počasie, guľáš, kapustnica, babguľáš, pivo, kofola, paintball a iné aktivity a pôžitky priniesli hosťom, divákom a spoluobčanom príjemné popoludnie. Večer po skončení športových aktivít vzplanula pri ihrisku symbolická 3 metrová vatra.

Pán starosta obce Ing. Milan Spodniak privítal hostí turnaja na začiatku ako aj ukončil úspešný priebeh podujatia udelením cien všetkým zúčastneným tímom.

Poďakovanie za krásne popoludnie patrí všetkým organizátorom podujatia hlavne domácim občanom, sponzorom (Ekoltech, Dušan Matúška, Jozef Marko, Obec Ratka) ako aj všetkým, ktorí prispeli či už finančne alebo hmotne darmi a tým sa spolupodieľali na realizácii futbalového turnaja.

Pre viac fotografií z podujatia klinite ...TU