Projekty
Projekt Obce Ratka s názvom "Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných priestoroch v obci Ratka

Projekt Obce Ratka s názvom "Bezpečnosť a prevencia proti vandalizmu na verejných
priestoroch v obci Ratka - Vybudovanie kamerového systému v obci Ratka" bol podporený
Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka v zmysle Zmluvy o NFP č. ZV02853.